Индустриални роботи от Гемамекс

Omron и Гемамекс представят индустриални роботи от серия TM , посредством които хората и машините вече работят в хармония.

С разнообразните функционалности и лесена, интуитивна програмна среда ще подобрим безопасността и ще направим по-гъвкакв работния процес между хората и роботите.

С постоянно променящите се желания на клиентите и намаляване жизнения цикъл на продуктите, производителите все по-често се налага да адаптират производствените си линии към режими на постоянна промяна. Като допълнение към това, все по-често се наблюдава липса на квалифицирана работна ръка и поради това производителите се стремят да автоматизират лесните и монотонни задачи и да насочат хората към по-сложния и кративен работен процес.

Нашите ТМ серии предлагат уникални решения за лесна интеграция на роботи в процесите по сглобяване, инспекция и pick&place. Като част от продуктовата гама на TM, ще предложим и мобилно-готова версия , която лесно ще може да се превърне в автономен мобилен робот. Тази възможност предоставя на клиентите ни свободата да автоматизират по-сложни задачи, като pick&place в тави или контейнери и да обвържат процесите с тези мобилни роботи.

Ще предложим 12 вида роботи от серията TM в комбинация със следните спецификации.

  • Дължина на ръката: 700 mm, 900 mm, 1100 mm, 1300 mm
  • Товароносимост: 4 kg, 6kg, 12kg, 14kg
  • Захранване: AC, DC
  • Отговарящи и неотговарящи на SEMI S2 изисквания за безопасност

Три са основните предимства на роботите от серията TM:

  • Интуитивното програмиране спестява време: Времето за инсталиране е намалено в сравнение с това при традиционните индустриални роботи. Flowchart-базираното програмиране и лесното обучение изисквава малко  или никакъв предишен опит.
  • Вградената на ръката на работа система за визуална инспекция намалява времето за настройка: Серията TM оборудвана с вградена система за визуална инспекция с подсветка,  позволяваща на потребителите да "виждат"  обекти чрез широк ъгъл. Вградените фукции за откриване на модели, четене на баркод, определяне на цветове, измерване и сортиране прави употребата лесна само няколко минути след разопаковането.
  • Отговаря на всички стандарти за безопасност: Серията TM покрива всички стандарти за безопасност, за да е възможна работата между роботите и хората без допълнителни ограждения. (Отговаря на ISO10218-1 и  ISO/TS15066)